O mne

Dovoľte, aby som Vám predstavila svoju tvorbu. Volám sa Gabriela Felix. Popri všetkých povinnostiach, ktoré nám každodenný život prináša, snažím sa chvíle obohatiť umením a kultúrou. Pri mojej tvorbe ma zaujala myšlienka Pierra Augusta Renoira: „Umenie sa nás musí zmocňovať, musí nás strhnúť. Týmto spôsobom umelec zdeľuje ostatným svoje vášnivé fluidum“.  Za čas môjho fotografovania som si vypracovala určitý rukopis, či vo fotografií alebo v maliarskej tvorbe. Maličkosti sú pre mňa podstatné a neobyčajné, preto je dôležité zachytiť vzácne okamžiky pomocou nejakého vizuálneho média.

Každý má svoju predstavu o finálnej podobe fotografii. Dohodnúť a splniť vaše požiadavky nám umožní komunikácia pred fotografovaním. Vaša predstava a moje spracovanie sú základom vzniku fotografie, s ktorou budeme spokojní.

Jediným skutočným meradlom úspechu je množstvo radosti, ktoré prežívame. Abraham - Hicks.